JOGI INFORMÁCIÓK


A weboldal és az azon megjelenő szövegek, képek, adatok, információk és egyéb szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Múzeum jogosult. A múzeum előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni. A Múzeum azonban beleegyezik az alábbi feltételek szerinti felhasználásba: saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a pontos forrás megjelölésével és linken keresztüli hivatkozással. A múzeum személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásait maradéktalanul betartja. A múzeum csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a résztvevők megadnak. A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alkalmazandók.