Leonardo da Vinci & The Budapest Horse and Rider
date_range 2018. február 15.

Szerzők: Kárpáti Zoltán, Pietro C. Marani, Andrea Bernardoni, Edoardo Villata, Gary M. Radke, Philippe Sénéchal, Kelley Helmstutler Di Dio, Szőcs Miriam, Alison Luchs, Katherine May, Shelley Sturman, Bakonyi Sz. Eszter, Kis Zoltán és Nagy Eszter. Szerkesztette: Kárpáti Zoltán, Budapest 2018. Angol 232 pp., 129 ill. ISBN978-615-5304-82-8

A számos rövid karriert befutott, Leonardo sajátkezű művének tartott szoborral szemben a budapesti Lovas több mint egy évszázada foglalkoztatja a téma szakértőit. Jóllehet Leonardo szobrászati oeuvre-jének teljes hiányában a kisbronz sajátkezűségével kapcsolatban nehéz állást foglalni, a kérdés élénk visszhangra talált: vajon a budapesti ló és lovasa mindössze Leonardo hatásáról tanúskodik, vagy a mester saját kezű alkotása?

2018 őszén a budapesti Lovast Leonardo és kortársai külföldi gyűjteményekből kölcsönzött, itthon először látható remekműveinek társaságában mutatjuk be. Leonardo tíz rajza, valamint az általa inspirált Giovanni Francesco Rustici szobrai hűen idézik fel azt a reneszánszban megoldatlan problémát, amellyel Leonardo bő négy évtizeden át igyekezett megbirkózni: a szabadon álló, ágaskodó lovasszobor megalkotását. A budapesti kiállítás a Leonardo halálának ötszázadik évfordulóját kísérő nemzetközi megemlékezéssorozat részeként kerül bemutatásra.

A kiállítást kísérő, angol nyelvű tanulmánykötetben hazai és külföldi szerzők a budapesti Lovas kapcsán felmerülő különféle problémákat tárgyaló esszéi olvashatók.

TARTALOM

Foreword | Zoltán Kárpáti

The Value of an Attribution: A Critical Introduction | Zoltán Kárpáti

A Problem of Style: Old and New Considerations on the Budapest Horse and Rider Associated with Leonardo da Vinci | Pietro C. Marani

The Budapest Horse and Rider in the Light of Leonardo da Vinci’s Studies on Casting | Andrea Bernardoni

Some Notes on Leonardo da Vinci as a Sculptor | Edoardo Villata

Leonardo and the Medici 1513–16: New Contexts for the Budapest Horse and the Turin Hercules | Gary M. Radke

The Budapest Horse and Its Rider: Between Antique Coin and Raphael Fresco | Philippe Sénéchal

Raised Horses and the Rise of Sculptors in the Renaissance | Kelley Helmstutler Di Dio

Artistic Experiment as a Forgery: A New Attribution of the Metropolitan Museum’s Bronze Horse | Miriam Szőcs

Conjecture on the Origins and Findings on the Facture of the Budapest Horse | Alison Luchs, Katherine May, and Shelley Sturman

Neutron Tomography of the Budapest Horse and Rider | Zoltán Kis and Eszter Sz. Bakonyi

Annotated Bibliography | Zoltán Kárpáti and Eszter NagyMEGVÁSÁROLOM A MUSEUM SHOPBAN